Znaczenie Pomorza Gdańskiego dla ptaków wędrownych

Projekt został przygotowany z myślą o społeczności lokalnej Mierzei Helskiej i Wiślanej oraz okolic, mieszkańców aglomeracji gdańskiej oraz turystów licznie odwiedzających województwo pomorskie. Jego głównym celem jest zainteresowanie odbiorców fenomenem migracji ptaków, który silnie zaznacza się w rejonie nadmorskim. Dzięki działaniom edukacyjnym chcemy wzmocnić społeczne poparcie dla ochrony ptaków wędrownych oraz miejsc dla nich cennych. Działania rozpoczęliśmy w 2016 roku, a w 2018 roku projekt jest kontynuowany.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Całkowity koszt projektu w 2016 roku wyniósł 41 634,26 zł (w tym dotacja WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 39 989,63 zł). Całkowity koszt projektu w 2017 roku to 56 865,90 zł (w tym dotacja WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 49 946,62 zł). W 2018 roku dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 45 000,00 zł.

Koordynator projektu: Michał Starke
Kontakt: fundacja.ab@gmail.com

Działania w 2018 roku.

Kampania Edukacyjna

Piknik Naukowy

W 2017 roku projekt poszerzyliśmy o czwarte działanie. Zobacz co zrobiliśmy!

Piknik Naukowy

Szkolenie Ornitologiczne

Kampania edukacyjna

Edukacja terenowa uczniów

W 2016 roku projekt składał się z trzech części wzajemnie się uzupełniających. Zobacz co udało nam się osiagnąć!

Piknik Naukowy

Kampania edukacyjna

Edukacja terenowa uczniów