Władysławowo, Kuźnica 21-23.04.2017

Idea szkolenia

Szkolenie zostało przygotowane przez Fundację Akcja Bałtycka wraz z partnerami z myślą o nauczycielach, edukatorach czy trenerach, którzy na co dzień zajmują się edukacją przyrodniczą i chcieliby powiększyć swoją wiedzę ornitologiczną. Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Znaczenie Pomorza Gdańskiego dla Ptaków Wędrownych” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Partnerami szkolenia są: Nadmorski Park Krajobrazowy przy Zespole Pomorskich Parków Krajobrazowych oraz Stowarzyszenie Ochrony Sów.

Miejsce i termin

Szkolenie ornitologiczne dla nauczycieli, edukatorów i trenerów przyrodniczych odbędzie się w siedzibie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK) w dniach 21-22.04.2017. Następnie w niedzielę rano (23.04.2017) wspólnie przejedziemy autokarem na obóz ornitologiczny Akcji Bałtyckiej zlokalizowany w miejscowości Kuźnica na Mierzei Helskiej.

Adres:

Nadmorski Park Krajobrazowy (NPK)

ul. Merkleina 1

84-120 Władysławowo

Ramowy program

Szkolenie ornitologiczne zostało przygotowane w ten sposób aby poza treściami teoretycznymi przekazać wiedzę praktyczną przydatną w prowadzeniu własnych obserwacji ptaków. Ponadto nie zabraknie dobrych praktyk stosowanych w edukacji ornitologicznej. Stąd w programie między innymi:

 • ptaki w kulturze
 • wędrówki ptaków
 • praktyczne warsztaty rozpoznawania piór, oznaczania wypluwek i budowania budek lęgowych
 • przykłady zabaw i gier
 • zajęcia terenowe skierowane na prowadzenie własnych obserwacji dziennych i nocnych, rozpoznawanie głosów ptaków
 • wizyta na obozie ornitologicznym i poznanie metody znakowania ptaków za pomocą obrączek

Pobierz szczegółowy program szkolenia ornitologicznego!

Prowadzący

 • Mariusz Dettlaff, Nadmorski Park Krajobrazowy
 • Magdalena Hadwiczak, Nadmorski Park Krajobrazowy
 • Ewelina Kurach, Stowarzyszenie Ochrony Sów
 • Jacek Mazur, Fundacja Akcja Bałtycka
 • dr Jarosław Nowakowski, Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Akcja Bałtycka
 • Katarzyna Rosińska, Fundacja Akcja Bałtycka
 • Katarzyna Skakuj,
 • Krzysztof Stępniewski, Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Akcja Bałtycka
 • Katarzyna Stępniewska, Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego
 • Justyna Szulc, Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Akcja Bałtycka

Rekrutacja

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o nauczycielach, edukatorach czy trenerach, którzy na co dzień zajmują się edukacją przyrodniczą i chcieliby powiększyć swoją wiedzę ornitologiczną.

Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych w tym wykładów, warsztatów i zajęć terenowych. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest przeprowadzenie własnych zajęć opartych o treści przekazane w ramach kursu na dowolnej grupie i przesłanie sprawozdania z zajęć do 30.06.2017.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszt obiadów i przerw kawowych w kwocie 50 zł za cały kurs. Śniadania i kolacje we własnym zakresie. Warunkiem wpisania na listę uczestników było wypełnienie formularza zgłoszeniowego, otrzymanie odpowiedzi o zakwalifikowaniu do szkolenia oraz wpłata na konto Fundacji Akcja Bałtycka kwoty 50 zł.

Rekrutacja trwała do 7.04.2017. Zainteresowanie szkoleniem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Przyjęliśmy ponad 50 zgłoszeń, do udziału w projekcie zaprosiliśmy 22 osoby.

Najbardziej aktywnym i zmotywowanym uczestniczkom i uczestnikom szkolenia zaproponujemy odbycie płatnych praktyk w ramach projektu „Znaczenie Pomorza Gdańskiego dla ptaków wędrownych”.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy noclegi w siedzibie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, przejazdy autokarem na część zajęć terenowych, materiały szkoleniowe oraz obiady i przerwy kawowe. Każdy uczestnik wykona samodzielnie budkę lęgową, którą może zabrać. Śniadania i kolacje we własnym zakresie. Nie pokrywamy kosztów dojazdu uczestników na szkolenie.

Koordynatorem projektu jest Katarzyna Rosińska.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na maila: biuro@fundacja-ab.org.pl