Idea szkolenia
Szkolenie zostało przygotowane przez Fundację Akcja Bałtycka wraz z partnerami z myślą o nauczycielach, edukatorach czy trenerach, którzy na co dzień zajmują się edukacją przyrodniczą i chcieliby powiększyć swoją wiedzę ornitologiczną. Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Znaczenie Pomorza Gdańskiego dla Ptaków Wędrownych” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Partnerami szkolenia są: Nadmorski Park Krajobrazowy przy Zespole Pomorskich Parków Krajobrazowych oraz Stowarzyszenie Ochrony Sów.

Miejsce i termin
Szkolenie ornitologiczne dla nauczycieli, edukatorów i trenerów przyrodniczych odbędzie się w siedzibie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK) we Władysławowie w dniach 27-29.04.2018. Następnie w niedzielę rano (29.04.2018) przejedziemy na obóz ornitologiczny Akcji Bałtyckiej zlokalizowany w miejscowości Kuźnica na Mierzei Helskiej.

Ramowy program
Szkolenie ornitologiczne zostało przygotowane w ten sposób aby poza treściami teoretycznymi przekazać wiedzę praktyczną przydatną w prowadzeniu własnych obserwacji ptaków. Ponadto nie zabraknie dobrych praktyk stosowanych w edukacji ornitologicznej. Stąd w programie między innymi:
• podstawowe informacje o ptakach
• ptaki w kulturze
• wędrówki ptaków
• praktyczne warsztaty rozpoznawania piór, oznaczania wypluwek i budowania budek lęgowych
• przykłady zabaw i gier
• zajęcia terenowe skierowane na prowadzenie własnych obserwacji dziennych i nocnych, rozpoznawanie głosów ptaków
• wizyta na obozie ornitologicznym i poznanie metody znakowania ptaków za pomocą obrączek

POBIERZ: program szkolenia dla edukatorów – 2018

Rekrutacja
Szkolenie zostało przygotowane z myślą o nauczycielach, edukatorach czy trenerach, którzy na co dzień zajmują się edukacją przyrodniczą i chcieliby powiększyć swoją wiedzę ornitologiczną.

Szkolenie obejmuje ok 25 godzin dydaktycznych w tym wykładów, warsztatów i zajęć terenowych. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest przeprowadzenie własnych zajęć opartych o treści przekazane w ramach kursu na dowolnej grupie i przesłanie sprawozdania z zajęć do 30.06.2018.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszt obiadów i przerw kawowych w kwocie 60 zł za cały kurs. Śniadania i kolacje we własnym zakresie. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, otrzymanie odpowiedzi o zakwalifikowaniu do szkolenia oraz wpłata na konto Fundacji Akcja Bałtycka kwoty 60 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz: https://docs.google.com/forms/d/1wM4uv2XQb7PfSCVlgdrLJMKsDjDuyZPJg4ST1Lx7rUE/edit
Rekrutacja trwa do 16.04.2018. Informacje o zakwalifikowaniu do szkolenia zostaną rozesłane na adres e-malowy do dnia 18.04.2017.

UWAGA! O przyjęciu na szkolenie decyduje motywacja, a nie kolejność zgłoszeń!

Pozostałe informacje

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy noclegi w siedzibie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz materiały szkoleniowe. Każdy uczestnik wykona samodzielnie budkę lęgową, którą może zabrać. Śniadania i kolacje we własnym zakresie. Nie pokrywamy kosztów dojazdu uczestników na szkolenie.