Sąsiedztwo dla Bioróżnorodności

Od 15 lipca przeprowadzamy drugi etap projektu Sąsiedztwo dla Bioróżnorodności, którego pierwszy etap realizowany był od 28.07 do 31.12.2016. W drugim etapie dopracowujemy ogród przy ul. Północnej 5 w Gdańsku-Brzeźnie. Teren ten należy do Fundacji Sprawni Inaczej, znajduje się tam również Dom Sąsiedzki przy Północnej. Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Gdańsk.

Celem projektu jest zwiększenie bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej i stworzenie miejsca przyjaznego zarówno dla ludzi jak i dzikich zwierząt zamieszkujących Gdańsk.

W ramach projektu:

  • dbamy o zasadzoną w poprzednim roku roślinność,
  • wykonujemy modernizację altany ogrodowej,
  • stawiamy wiatę na śmietniki,
  • modernizujemy ścieżkę do altany,
  • projektujemy i stawiamy tablicę informacyjno-edukacyjną,
  • budujemy ogród mobilny.

Osoby chętne do obejrzenia efektów projektu na własne oczy oraz miłego spędzenia czasu zapraszamy na Piknik Sąsiedztwo dla Bioróżnorodności.

Koordynator projektu: Justyna Szulc

Kontakt: bio@fundacja-ab.org.pl

Altana ogrodowa przed modernizacją.

Altana ogrodowa po modernizacji.

W okresie 28.07-31.12.2016 przeprowadzony został etap I projektu Sąsiedztwo dla Bioróżnorodności współfinansowany ze środków Miasta Gdańsk. Projekt realizowany był we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych. Celem projektu jest zwiększenie bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej i stworzenie miejsc przyjaznych zarówno dla ludzi jak i dzikich zwierząt zamieszkujących Gdańsk. W ramach projektu założyliśmy dwa ogrody na terenie gdańskich ośrodków integrujących życie społeczne mieszkańców: w siedzibie Fundacji Sprawni Inaczej, oraz w siedzibie Fundacji Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

W projekcie lokalna społeczność, wolontariusze i beneficjenci działań Fundacji Sprawni Inaczej i Fundacji RC uczestniczyli w tworzeniu miejsc zielonych zarówno na etapie projektowania jak i fizycznego zakładania zieleńców. Zadaniem projektu było także dokonanie zmiany w świadomości mieszkańców Gdańska poprzez pokazanie im, że przyroda jest nieodłączną częścią miasta i że dzięki prostym zabiegom możemy zaprosić ją do naszego miejskiego ogródka.

W lipcu i wrześniu 2016 odbyły się konsultacje społeczne w siedzibach Fundacji Sprawni Inaczej, oraz Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, podczas których rozmawialiśmy na temat potrzeb mieszkańców i ustalaliśmy przyszły wygląd przestrzeni wokół obu fundacji. Chcieliśmy aby ogrody, które powstają, jak najbardziej spełniały oczekiwania społeczności lokalnej, a jednocześnie były przyjazne dla zwierząt. Projekt wsparło również Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, przekazując materiały na temat ogrodów, które przekazywane były uczestnikom konsultacji społecznych:

  • Tradycyjne Ogrody przyjazne naturze i krajobrazom – zobacz
  • Zamień Nawłocie na malwy przy płocie – zobacz

Wizualizacja zagospodarowania zieleni przy siedzibie Fundacji Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Wizualizacja zagospodarowania zieleni przy siedzibie Fundacji Sprawni Inaczej

Przy siedzibach obu Fundacji zagospodarowano wg projektów część przestrzeni. Przy Fundacji Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych rewitalizowano rabatę z bylinami i pnączami, rośliny zasadzono również w donicach ogrodowych. Ponadto teren wzbogacono o ławki oraz pergolę po której w przyszłości będzie miał szansę piąć się zasadzony wiciokrzew pomorski. Ponadto teren został wzbogacony o budkę dla ptaków typu p, budkę dla jeża oraz hotele dla owadów. Na terenie Fundacji Sprawni Inaczej zagospodarowana na rabaty została duża część przestrzeni przed budynkiem. Nasadzenie obejmowało byliny, pnącza oraz krzewy ozdobne i owocowe. W ramach terapii zajęciowej, która odbywa się w siedzibie Fundacji stworzono również duży hotel dla owadów, który zostanie umieszczony na rabacie wiosną. Zakupione zostały również elementy do stworzenia mobilnych ogrodów. Zostaną one wykorzystane w trakcie warsztatów terapii zajęciowej zaplanowanych na wiosnę. Nie udałoby nam się zrobić tego wszystkiego, gdyby nie wielka pomoc wolontariuszy wszystkich trzech fundacji: naszej oraz Fundacji RC i Fundacji Sprawni Inaczej, którzy brali aktywny udział w zakładaniu zieleńców. Dziękujemy Wam serdecznie!

Koordynator projektu: Justyna Szulc

Kontakt: bio@fundacja-ab.org.pl