Prawa autorskie

Copyright 1994-2016 Fundacja Akcja Bałtycka. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie teksty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące stronę Fundacji Akcja Bałtycka (www.fundacja-ab.org.pl) są własnością Fundacji Akcja Bałtycka.

Żadne informacje i pliki ze stron WWW.FUNDACJA-AB.ORG.PL nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane w żadnej formie, bez zgody Fundacji Akcja Bałtycka udzielonej na piśmie.

Wszelkie nazwy firm, logotypy, znaki towarowe, projekty i wizerunki reklam publikowane w serwie WWW.FUNDACJA-AB.ORG.PL zostały użyte tylko w celach informacyjnych i są własnością używających je firm.