Oferta Fundacji Akcja Bałtycka

Poza nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, w celu pozyskiwania funduszy na działalność statutową, Fundacja Akcja Bałtycka prowadzi również działalność gospodarczą. Jako podmiot ekonomii społecznej jesteśmy  otwarci na współpracę z prywatnymi firmami, podmiotami użyteczności publicznej oraz osobami prywatnymi. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, warsztaty i wycieczki z zakresu ornitologii i nie tylko. Oferujemy również wykonywanie ekspertyz przyrodniczych oraz usług statystycznych. Naszą specjalną ofertą jest bezpieczny odłów ptaków uwięzionych we wnętrzu budynków. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje poprzez gromadzenie fachowej literatury, spotkania ze specjalistami w danych dziedzinach czy uczestnictwo w różnych szkoleniach, aby nasza oferta była jak najlepsza.