Misja Fundacji Akcja Bałtycka

Jesteśmy zespołem pasjonatów, który przez badania naukowe i edukację społeczeństwa działa na rzecz odpowiedzialnej ochrony ptaków wędrownych, traktowanych jako część wspólnego dziedzictwa przyrodniczego ludzkości. Celem naszych działań, które realizujemy w oparciu o program badawczy Akcja Bałtycka, jest dążenie do zachowania równowagi na naszej planecie i życie w harmonii z naturą.