Podobnie jak w roku ubiegłym w ramach projektu prowadzimy kampanię edukacyjną na temat znaczeniu Pomorza Gdańskiego dla ptaków wędrownych. Dzięki tym dzialaniom chcemy dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców, aby poinformować ich o fenomenie migracji ptaków na terenie pomorza. W czasie kampanii przygotowujemy stoiska edukacyjnych podczas festiwali, pikników oraz imprez, na których nasi edukatorzy w wyjątkowy sposób przybliżają tajemnice ptasich migracji. W tym roku elementem kampanii edukacyjnej była również Noc Sów na AB. Nasze działania szczególnie kierujemy do rodzin z dziećmi.

Zobaczcie dokąd dotarliśmy! :)