W ramach projektu prowadzimy w roku 2016 kampanię edukacyjną na temat znaczeniu Pomorza Gdańskiego dla ptaków wędrownych. Dzięki kampanii chcemy dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców, aby poinformować ich o fenomenie migracji ptaków na terenie pomorza. W czasie kampanii przygotowujemy stoiska edukacyjnych podczas festiwali, pikników oraz imprez, na których nasi edukatorzy w wyjątkowy sposób przybliżają tajemnice ptasich migracji. Nasze działania szczególnie kierujemy do rodzin z dziećmi.

Zobaczcie dokąd dotarliśmy! :)