Dzika Klasa

Projekt prowadzony jest w ramach partnerstwa Fundacji Akcja Bałtycka z Gdyńską Szkołą Społeczną prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”. Koordynatorem projektu i jednocześnie dzikim edukatorem jest Katarzyna Rosińska.

Idea projektu

Projekt „Dzika Klasa” zakłada cykliczną pracę kilku klas z Gdyńskiej Szkoły Społecznej. Nasze działania rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2015/2016 z jedną klasą, a obecnie kontynuujemy projekt pracując z trzema klasami . W ramach projektu przygotowaliśmy autorski program nauczania przyrody oparty o metody stosowane w pedagogice przygody, pedagogice dzikiej przyrody oraz pedagogice zabawy. Raz w miesiącu odbywają się czterogodzinne zajęcia na łonie natury. Podczas zajęć wiedza na temat przyrody jest przekazywana poprzez doświadczenie, budowanie więzi emocjonalnej czy poprzez zabawę. Ideą projektu jest aby zaszczepić w dzieciach naturalną ciekawość do świata przyrody, stworzyć im pole do twórczego i samodzielnego jej odkrywania co korzystnie wpłynie na rozwój dzieci, oraz stworzy poczucie bezpieczeństwa na łonie natury.

Dlaczego realizujemy ten projekt?

W ostatnich latach kontakt dzieci z przyrodą został znacznie ograniczony. Zaznacza się to najmocniej w przestrzeni miejskiej i określane jest jako zespół deficytu natury. Obecne tempo życia, które dotknęło również dzieci czy ściśle zorganizowany czas wpływają na rozwój dzieci w tym na obniżenie poziomu kreatywności. Dzieci pozbawione terapeutycznych właściwości przyrody cierpią coraz bardziej z powodu stresu i zmęczenia tzw. uwagi skupionej, co objawia się impulsywnością, irytacją i osłabieniem koncentracji. Wirtualny świat, którym jesteśmy otoczeni, dostarcza naszym dzieciom nadmiar bodźców. Z drugiej strony ogranicza możliwość poznawania świata innymi zmysłami niż wzrok i słuch.

Kto bierze udział w projekcie?

Obecnie w projekcie uczestniczą uczniowie z trzech klas z Gdyńskiej Szkoły Społecznej w wieku 6-7 lat.

Cele projektu

 • Zapobieganie deficytowi natury wśród dzieci,
 • Budowanie więzi dzieci z najbliższą, lokalną przyrodą,
 • Uzupełnienie programu nauczania o wiedzę praktyczną,
 • Integracja uczniów Gdyńskiej Szkoły Społecznej poprzez bliski kontakt z przyrodą,
 • Znajomość flory i fauny najbliższego sąsiedztwa,
 • Budowanie współpracy gdyńskich ośrodków edukacyjnych z III sektorem,
 • Edukacja uczniów i ich rodziców poprzez przybliżenie wartości przyrodniczej Gdyni,
 • Stworzenie przestrzeni dla prawidłowego rozwoju uczniów Gdyńskiej Szkoły Społecznej,
 • Integracja uczniów, rodziców i pracowników szkoły oraz budowanie wspólnoty,
 • Zapewnienie ciągłości edukacji przyrodniczej uczniów z Gdyńskiej Szkoły Społecznej,
 • Podniesienie atrakcyjności zajęć przyrodniczych prowadzonych w Gdyńskiej Szkole Społecznej poprzez wprowadzenie elementów pedagogiki przygody, dzikiej przyrody oraz zabawy.

Zobacz jak to wygląda!