Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (World Migratory Bird Day) został zainicjowany w 2006 roku przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (ang. African-Eurasian Waterbird Agreement, AEWA) i konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (ang. Convention on Migratory Species, CMS). Światowy Dzień Ptaków Wędrownych jest coroczną kampanią uświadamiającą potrzebę ochrony ptaków wędrownych i ich siedlisk. W drugi weekend maja, ludzie na całym świecie organizują imprezy publiczne, aby popularyzować wiedzę na temat ptasich migracji oraz potrzebę ich ochrony. Od 2013 również Akcja Bałtycka włączyła się w obchody tego święta, a od 2014 roku Fundacja Akcja Bałtycka organizuje Piknik Przyrodniczy w miejscowości Kuźnica na Półwyspie Helskim.