„Pomorze Gdańskie ptasią autostradą” – wydanie broszury informacyjnej

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Pomorskiego.
Partnerem naukowym jest Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego.
Partnerem wspierającym jest Stowarzyszenie Ochrony Sów.
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych DRAPOLICZ.
Zespół redakcyjny: dr inż. Jarosław K. Nowakowski, Katarzyna Rosińska, Krzysztof Stępniewski.
Tekst: Andrzej Kośmicki, Aleksandra Niemc, Michał Redlisiak, Katarzyna Rosińska, Sławomir Rubacha, Katarzyna Stępniewska, Krzysztof Stępniewski, Justyna Szulc

Pobierz broszurę w wersji .pdf

fot. Grzegorz Jędro
fot. Grzegorz Jędro
fot. Grzegorz Jędro
fot. Grzegorz Jędro

Idea projektu
Ze względu na swoją lokalizację Pomorze Gdańskie ma ogromne znaczenie dla ptaków wędrownych. Na polskim wybrzeżu Bałtyku krzyżują się dwa główne szlaki migracyjne: wschodni (jesienią – przez Azję Mniejszą do wschodniej Afryki) i zachodni (jesienią – przez kraje Europy Zachodniej i do zachodniej Afryki). Największe koncentracje wędrownych ptaków występują nad leżącymi wzdłuż tras przelotu mierzejami, będącymi swojego rodzaju korytarzami. Pomimo nieocenionych wartości przyrodniczych Pomorza Gdańskiego, wiedza lokalnej społeczności na temat znaczenia tego obszaru dla ptaków migrujących wciąż jest znikoma. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnych i turystów na powyższe zagadnienie. W ramach projektu zostanie wydana broszura informacyjna, która „w pigułce” przybliży wędrówki ptaków na Pomorzu Gdańskim.

Jak będzie można otrzymać broszurę?
Broszura będzie dystrybuowana do pomorskich szkół, samorządów, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody i punktów informacji turystycznej, jak również podczas organizowanych przez Fundację Akcja Bałtycka wydarzeń. Broszura będzie również dostępna do pobrania w formacie pdf na naszej stronie.

Dlaczego Pomorze Gdańskie ma takie znaczenie dla ptaków wędrownych?
Ze względu na swoją lokalizację Pomorze Gdańskie ma ogromne znaczenie dla ptaków wędrownych. Przez jego obszar przebiegają szlaki migracyjne, znajdują się tu również ważne miejsca odpoczynku i żerowania wędrownych ptaków. Na terenie Pomorza Gdańskiego zostało wyznaczonych kilkanaście obszarów Natura 2000 o szczególnym znaczeniu dla ptaków np. Zatoka Pucka, Ujście Wisły, Przybrzeżne Wody Bałtyku czy Bielawskie Błota. Szczególnie Półwysep Helski oraz Mierzeja Wiślana są ważnymi miejscami, tak zwanymi „gorącymi punktami” czy „wąskimi gardłami” na trasach migrujących ptaków. Na polskim wybrzeżu Bałtyku krzyżują się dwa główne szlaki migracyjne: wschodni (jesienią – przez Azję Mniejszą do wschodniej Afryki) i zachodni (jesienią – przez kraje Europy Zachodniej i do zachodniej Afryki). Największe koncentracje wędrownych ptaków występują nad leżącymi wzdłuż tras przelotu mierzejami, będącymi swoistego rodzaju korytarzami. Linia wybrzeża jest dla wędrujących ptaków ważną wskazówką geograficzną, wzdłuż której ptaki jesienią kierują się na zimowiska, a wiosną – powracają na lęgowiska. Ten efekt “linii wiodącej” sprawia, że wzdłuż Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej wiosną i jesienią migrują wielotysięczne koncentracje wędrownych ptaków.