Europejskie Dni Ptaków

Europejskie Dni Ptaków obchodzone są w pierwszy weekend października w 40 krajach. Ich celem jest popularyzowanie wiedzy nt. różnorodności ptaków, bogactwa ich gatunków, kolorów, głosów, zajmowanych siedlisk, a także zagrożeń, z którymi spotkać się mogą w czasie swojej wędrówki. Fundacja Akcja Bałtycka jest partnerem projektu Ptasi Piknik, który organizowany jest przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Elbląg wraz ze Stowarzyszeniem Obserwatorów Ptaków Wędrownych „Drapolicz” na Mierzei Wiślanej.