Projekty Fundacji Akcja Bałtycka

Zobaczcie czym aktualnie się zajmujemy, które projekty już zrealizowaliśmy lub w których byliśmy partnerami. Dzięki temu dowiecie  się kim jesteśmy i co jest dla nas ważne. Może mamy te same pasje? Zachęcamy Was do włączania się w nasze działania poprzez uczestnictwo w wydarzeniach, które organizujemy. Razem odkrywajmy tajemnice przyrody, a szczególnie ptasich wędrówek!

Znaczenie Pomorza Gdańskiego dla ptaków wędrownych

Sąsiedztwo dla Bioróżnorodności

Pomorze Gdańskie Ptasią Autostradą

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych