Działalność naukowa

Działalność naukowa Fundacji opiera się na współpracy z głównym partnerem naukowym – Stacją Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego. Fundacja współpracuje ze Stacją głównie na polu organizacji największego projektu badawczego mającego na celu badanie wędrówek ptaków w Polsce – Akcji Bałtyckiej. W 2014 roku Fundacja rozpoczęła również swoje działania w ramach ogólnopolskiego programu Akcja Karmnik mającego na celu badanie zimujących ptaków poprzez obrączkowanie ich przy karmnikach.

Poza tym działalność naukowa fundacji wiąże się z propagowaniem wiedzy naukowej na temat wędrówek ptaków m.in. poprzez przygotowywanie publikacji oraz organizację sesji naukowych, zjazdów i konferencji związanych z ptakami wędrownymi. W 2015 roku zorganizowaliśmy konferencję naukową z okazji 55 lat badań Akcji Bałtyckiej pod tytułem „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny”.

Kolejnym, rozwijającym się polem zainteresowań naukowych Fundacji AB jest znaczenie i wizerunek ptaków i ich wędrówek w kulturze, ze szczególnym naciskiem na kulturę polską.

Nasza działalność naukowa:

  1. Akcja Bałtycka
  2. Akcja Karmnik
  3. Zorganizowanie konferencji naukowej: „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny”
  4. Referat na konferencji „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny” pt. „Edukacja na obozach ornitologicznych forma ochrony przyrody”
  5. Referat na VI Konferencji Sowy Polski pt. „Śmieje się jak diabeł w suchej wierzbie czyli o sowach w kulturze”