Działalność Fundacji Akcja Bałtycka

Fundacja Akcja Bałtycka realizuje swoje działania w oparciu o cele statutowe. Jednym z głównych jest prowadzenie badań i monitoringu w zakresie ornitologii i migracji zwierząt, w szczególności badań nad wędrówkami ptaków i ich ochroną. Działania te chcemy prowadzić przy współpracy krajowej i międzynarodowej. Prowadzimy również działalność edukacyjną w zakresie nauk przyrodniczych i ochrony środowiska. Aby sprawniej realizować powyższe cele ważna jest dla nas integracja różnych grup społecznych poprzez działania na rzecz promowania wartości przyrodniczych.