Dymówka (Hirundo rustica)

Ten pospolity gatunek jaskółki możemy spotkać niemalże na całym świecie. Lęgowiska dymówki rozciągają się wzdłuż półkuli północnej, a zimowiska znajdujące się na południu sięgają Argentyny i Australii. Najczęściej możemy obserwować dymówki na terenach otwartych w bliskim sąsiedztwie człowieka. Odżywiają się owadami, przyczyniając się tym samym do naturalnej kontroli liczebności szkodników. Wysokość lotu jaskółki przez niektórych używana jest do przewidywania pogody – przed opadami deszczu (gdy powietrze staje się bardziej wilgotne) owady obniżają lot, a w pogoni za nimi podobnie nisko nad ziemią latają dymówki.

Rys. MERGUS Dawid Kilon

Dymówki są międzynarodowym symbolem ptasich migracji. Niestety, w ostatnich latach stały się również symbolem gatunków cierpiących w wyniku działalności człowieka. Modernizacja i intensyfikacja rolnictwa, a wraz z nią wzrost użycia środków owadobójczych spowodował, że populacja dymówek oraz innych gatunków krajobrazu rolniczego zaczęła się zmniejszać w wyniku utraty siedlisk i uszczuplenia bazy pokarmowej.

Kategoria zagrożenia (Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych):

LC – niższego ryzyka

Krótka charakterystyka:

  • występuje wzdłuż wszystkich głównych szlaków wędrówkowych
  • wielkość światowej populacji dymówki szacuje się na ok. 500 milionów osobników – niestety, co trzy pokolenia zmniejsza się ona o ok. 25%
  • preferuje tereny otwarte – pola i pastwiska

Zagrożenia:

  • zmiany klimatu
  • utrata siedlisk spowodowana osuszaniem mokradeł i intensyfikacją rolnictwa