Biegus rdzawy (Calidris canutus)

Ten szeroko rozprzestrzeniony na świecie gatunek biegus jest jednym z najintensywniej badanych przez naukowców ptaków. Dzięki wiedzy, która posiadamy na temat jego biologii stał się on „gatunkiem modelowym” dla ptaków siewkowych gnieżdżących się w Arktyce. Podczas wędrówki niektóre osobniki tego gatunku pokonują aż 14 000 km! Tak długa podróż wymaga wielu postojów wzdłuż brzegów Morza Żółtego i wybrzeży Atlantyku, które są niezbędne dla przeżycia migrujących biegusów rdzawych.

Niestety, silny rozwój regionu Morza Żółtego i intensyfikacja połowów doprowadziły do zniszczenia siedlisk kluczowych dla biegusów rdzawych jako miejsca odpoczynku w trakcie wędrówki i żerowiska podczas zimowania. Dodatkowo przełowienie krabów, których jajami żywią się biegusy rdzawe doprowadziło do zmniejszenia dostępnej bazy pokarmowej, co w konsekwencji spowodowało znaczny spadek liczebności tego gatunku.

Kategoria zagrożenia (Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych):

NT – bliski zagrożenia

Rys. MERGUS Dawid Kilon

Krótka charakterystyka:

  • występuje wzdłuż wszystkich głównych szlaków wędrówkowych
  • w Ameryce odnotowano 80% spadek populacji biegusów rdzawych
  • migrują w dużych stadach i co roku zatrzymują się w tych samych miejscach przystankowych

Zagrożenia:

  • zmiany klimatu
  • utrata siedlisk
  • przełowienie gatunków stanowiących podstawę bazy pokarmowej biegusa rdzawego