Biegus łyżkodzioby (Calidris pygmaea)

Ten uroczy ptak gnieżdżący się na Półwyspie Czukockim jest krytycznie zagrożony – wielkość populacji szacuje się na jedyne 360-600 osobników! Biegusy łyżkodziobe zakładają gniazda w pobliżu niewielkich zatoczek, których brzegi są porośnięte porostami i bażyną. Osobniki tego gatunku co roku pokonują 8 000 km lecąc wzdłuż linii brzegowej. Młode ptaki spędzają pierwsze dwa lata swojego życia na zimowiskach, gdzie mierzą się z silną antropopresją wynikającą z uprzemysłowienia i rozwoju turystyki na terenach zimowisk nad Morzem Żółtym oraz nielegalnym chwytaniem tych niezwykłych ptaków przez myśliwych.

Tak niewielka liczba osobników tego gatunku powoduje, że biegus łyżkodzioby jest na skraju wyginięcia. Aby uratować ten gatunek rozpoczęto działania ochrony czynnej – na mocy Konwencji o Ochronie Wędrownych Gatunków Dzikich Zwierząt (CMS) stworzono plan ochrony tego gatunku opierający się na ochronie siedlisk oraz zatrzymaniu procederu nielegalnych polowań. Dzięki temu być może uda się uratować biegusy łyżkodziobe i nie podzielą one losu wielu wymarłych już gatunków ptaków.

Kategoria zagrożenia (Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych):

CR – krytycznie zagrożony

Rys. MERGUS Dawid Kilon

Krótka charakterystyka:

  • zakłada gniazda na Półwyspie Czukockim w Rosji
  • co roku jego populacja spada o 26% – szacuje się, że pozostało jedynie 360-600 osobników tego gatunku na cały świecie!
  • podczas migracji pokonuje niemal 8 000 km

Zagrożenia:

  • utrata siedlisk
  • nielegalne chwytanie i polowania