Anna Magdalena Jędrzejewska

Członek Rady Fundacji AB

tel. 513 052 084

e-mail: jedrzejowa@gmail.com

Od 15 lat jest pracownikiem Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Pedagog społeczny i fundraiser. Pełniła obowiązki kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, prowadziła projekt mieszkań wspomaganych oraz była koordynatorem Zespołu Mieszkań Wspomaganych. Posiada spore doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz koordynowaniu i organizowaniu działań kulturalnych z ich udziałem.

Specjalista od pozyskiwania środków, współpracy z biznesem, pozyskiwania indywidualnych darczyńców, realizowaniu różnorodnych projektów artystycznych.

Kierunek, który promuje skierowany jest przede wszystkim na budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Fundraising oraz public relations jest przyszłością trzeciego sektora, na działalność którego chce mieć wpływ w przyszłości.