Akcja Karmnik na Akcji Bałtyckiej 2015/16

 Akcja Karmnik to ogólnopolski program obrączkowania zimujących ptaków, który wystartował w 2006 roku i trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Dzięki temu możliwe jest poznanie składu gatunkowego ptaków odwiedzających karmniki, a także zbadanie ich kondycji oraz zebranie cennych pomiarów biometrycznych.

Akcja Karmnik polega na obrączkowaniu ptaków w miejscach ich regularnego dokarmiania przez całą zimę do wczesnej wiosny przez uprawnione osoby tzw. obrączkarzy. Odłowy odbywają się raz na dwa tygodnie w wyznaczone dla całego kraju weekendy. Ptaki chwytane są w specjalne sieci ornitologiczne przez 5 godzin od wschodu słońca. Poza obrączkowaniem zbierane są dane biometryczne (np. pomiar skrzydła czy ogona), ptaki są ważone, a także określana jest ich kondycja na podstawie tzw. otłuszczenia.

Fundacja Akcja Bałtycka włączyła się do programu w 2014 roku. W ramach projektu współpracuje m.in. z Błękitną Szkołą we Władysławowie przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym, gdzie od 2014 roku prowadzone są odłowy. Naszym celem, poza badaniami ornitologicznymi, jest również popularyzacja wiedzy na temat ptaków, stąd Akcji Karmnik towarzyszą różnego rodzaju działania edukacyjne. Zapraszamy!

Tegoroczna Akcja…

W sezonie 2015/2016 zaobrączkowaliśmy łącznie 222 ptaki z 10 gatunków oraz złapaliśmy 71 retrapów i kontroli. W tym sezonie nasz karmnik odwiedziły takie gatunki jak: bogatka, modraszka, dzwoniec, czyż, wróbel, kos, pełzacz leśny, sierpówka oraz jedyne podczas ogólnopolskiego rankingu Akcji Karmnik; grzywacz oraz kawka. Ponadto schwytaliśmy 2 bogatki z litewskimi obrączkami.

Akcja Karmnik 2014/15

Leave a Reply